Onderwijs op maat

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis voor alle vakken op school. Daarom besteden wij veel tijd aan ons taal- en leesonderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in deze vaardigheden. Een voorwaarde daarvoor is dat uw kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Daarom bieden wij deze lessen, net als ons rekenonderwijs, aan op drie niveaus. Waar nodig bieden wij extra hulp of een extra uitdaging.

Onze school hanteert het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit betekent dat kinderen van groep 1 t/m groep 8 jaarlijks gescreend worden op de leesontwikkeling die zij doormaken. Bij mogelijke uitval hebben wij diverse hulpplannen klaarliggen.

Voor kinderen die méér werk aankunnen, is er de mogelijkheid om op bepaalde momenten in de week te werken aan andere taken, zoals uitdagende rekenopgaven, speciale taalkaarten of andere uitdagende opdrachten.

Als leerkrachten en IB’er (intern begeleider) hebben we niet alle wijsheid in pacht, daarom komt er elke twee maanden een orthopedagoog op school om ons te ondersteunen bij de zorg aan leerlingen.
Voor vragen over onze leerlingenzorg kunt u een afspraak maken met onze intern begeleider Sven van der Worp

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep