Doelgericht onderwijs

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis voor alle vakken op school. Daarom besteden wij veel tijd aan ons taal- en leesonderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in deze vaardigheden. Een voorwaarde daarvoor is dat uw kind werkt op een passend niveau en tempo. Daarom bieden wij deze lessen, net als ons rekenonderwijs, aan op drie niveaus. Waar nodig bieden wij extra hulp of een extra uitdaging. Wij typeren ons onderwijs als ‘doelgericht’. 

We spreken van ‘doelgericht onderwijs’ als de activiteiten in dienst staan van het behalen van vooraf gestelde doelen. Het leerstofjaarklassensysteem is een eenduidig model dat door veel scholen wordt ingezet. Een eigenschap van doel-, maar ook kindgericht onderwijs, is juist dat het de diversiteit en ontwikkelingsroute van kinderen, leraren en scholen centraal stelt. Een dichtgetimmerd model met een eenduidige ontwikkelingsroute is daar strijdig mee. Onze school staat voor een op leren gerichte innovatie. Daarbij staat de inhoud van de verandering ten dienste van een breder doel, namelijk: ieder kind het onderwijs bieden dat aansluit bij zijn of haar ontwikkeling. We hebben daarbij hoge verwachtingen van alle leerlingen, zodat zoveel mogelijk kinderen, zo lang mogelijk, betrokken zullen worden bij de instructie in de jaargroep waarin zij zitten. Onze leerlingen krijgen uitleg in de basisvakken rekenen en taal omtrent doelen die voor hen van toepassing zijn. Op onze school werken we volgens de SLO-doelen rekenen en taal. Hierdoor weten wij dat (bijna) alle leerlingen de einddoelen (referentieniveau 1F) zullen behalen. Wij streven er natuurlijk naar dat zoveel mogelijk leerlingen het streefniveau (referentieniveau 2F of 1S) behalen.

Onze school hanteert het protocol leesproblemen en dyslexie. Dit betekent dat kinderen van groep 1 t/m groep 8 jaarlijks gescreend worden op de leesontwikkeling die zij doormaken. Bij mogelijke uitval hebben wij diverse hulpplannen klaarliggen.

Voor kinderen die méér werk aankunnen, is er de mogelijkheid om op bepaalde momenten in de week te werken aan andere taken, zoals uitdagende rekenopgaven, speciale taalkaarten of andere uitdagende opdrachten.

Als leerkrachten en IB’er (intern begeleider) hebben we niet alle wijsheid in pacht, daarom komt er regelmatig een orthopedagoog op school om ons te ondersteunen bij de zorg aan leerlingen.
Voor vragen over onze leerlingenzorg kunt u een afspraak maken met onze intern begeleider Sven van der Worp

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep