Aanmelden

Ouders die overwegen om hun kind(eren) te plaatsen op onze school nodigen wij graag uit voor een gesprek. Daarin krijgt u als ouder uitleg over onze school en zullen wij proberen al uw vragen te beantwoorden. Ook krijgt u van ons een rondleiding door de school. Onze school kent een aannamebeleid wanneer klassen in de onderbouw groter dreigen te worden dan 27 leerlingen. Wilt u weten in hoeverre de school nog ruimte heeft om leerlingen te plaatsen, neem dan contact op met de locatieleider I. Harleman.

! Dit lopende schooljaar 2023/2024 hebben onze beide kleuterklassen de maximale grootte bereikt, wij nemen voor dit schooljaar dan ook geen kinderen meer aan!

Ook voor schooljaar 2024/2025 hebben we de maximale groepsgrootte bereikt. 

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld en wij over de benodigde gegevens beschikken, krijgt u te horen of wij uw kind kunnen plaatsen. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer. Als er meer kinderen zijn aangemeld dan wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking.  Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt. Voor meer informatie kijkt u bij aanmeldprocedure. Mocht u interesse hebben, loop dan gerust bij ons binnen of bel voor een afspraak: (0578) 57 17 86.

 

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep