Identiteit

De Gerardus Majella maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. De basisscholen van de Veluwse Onderwijsgroep zijn open katholieke scholen, die uitgaan van en geïnspireerd worden door de joodschristelijke traditie en de christelijk-katholieke bronnen van onze samenleving. De scholen staan nadrukkelijk open voor iedereen die onze uitgangspunten wil onderschrijven.

Er is ruimte voor andere geloofsovertuigingen en voor mensen die kennis willen maken met onze overtuiging. Concreet betekent dit dat de Gerardus Majella zorgvuldig omgaan met het geloof en met de daaruit volgende opvattingen over de waarden en normen. We maken die opvattingen zo duidelijk mogelijk binnen de dagelijkse praktijk van ons onderwijs. Identiteit is voor ons een vertrekpunt, geen eindpunt. We besteden aandacht aan de Bijbel, zonder daar evangeliserend of diskwalificerend mee om te gaan. Uiteindelijke keuzes worden, naar onze overtuiging, gemaakt door de ouders en hun kind(eren), niet door de school.

Binnen de projecten van Blink is aandacht voor verschillende culturen en godsdiensten. Daarnaast neemt elke groep deel aan Godly Play. Godly Play combineert en integreert taal en spel. Het is een aandachtige en geconcentreerde manier van werken. Kinderen leren ontdekkenderwijs en ervaringsgericht. Alle zintuigen doen mee. We hebben regelmatig contact met de kerk in de buurt. De pastoor komt ieder schooljaar een keer in de groepen om een religieus feest nader toe te lichten. Daarnaast hebben wij tijdens de schoolbrede projecten regelmatig aandacht voor alle wereldgodsdiensten en de geschiedenis die daarbij hoort. Op Gerardus Majella is iedereen welkom ongeacht religie en achtergrond.

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep