Activiteitencommissie

Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) ondersteunt bij activiteiten van school en denkt mee in de organisatie daarvan.  Zo levert de AC een belangrijke bijdrage aan activiteiten als schoolreisje, sinterklaasfeest, Kerstmis, carnaval, Pasen en Koningsdag/Koningsspelen.

De AC bestaat uit ongeveer 12 personen die in principe minimaal drie jaar deelnemen. Zo wordt ervaring meegenomen en overgedragen aan nieuw deelnemende ouders. Gemiddeld 1x per maand wordt er vergaderd waarbij de activiteiten worden besproken en geëvalueerd. Bij de vergaderingen is altijd een lid van het schoolteam aanwezig.

Voor het organiseren en uitvoeren van iedere activiteit wordt een werkgroep samengesteld. Deze werkgroep heeft korte besprekingen met de leerkrachten over alle details (taakverdeling, inkopen en versieren). De activiteiten zijn beschreven in draaiboeken die als leidraad dienen bij het organiseren van een activiteit.

Alle georganiseerde activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage en de financiële acties. U kunt de school helpen door mee te doen aan SponsorKliks. Het gratis sponsorconcept van SponsorKliks is in 2011 ontstaan en zorgt ervoor dat leerkrachten, ouders, familieleden en overige betrokkenen de Gerardus Majella gratis kunnen sponsoren middels hun reguliere internetaankopen. Klik hier voor meer informatie.

Uiteraard bent u van harte welkom om te komen helpen bij de activiteiten.

Is de AC iets voor u?

Meld u dan aan bij een van de AC-leden. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan één van de AC-leden.

Samenstelling

De activiteitencommissie bestaat vanaf het schooljaar 2021-2022 uit:

 • Robin Welgraven – Koorn (voorzitter)
 • Sandy Hamelijnck (secretaris)
 • Esther Krijgsman (penningmeester)
 • Miriam Baaroun
 • Corien Balk
 • Willem Derks
 • Marisa van den Dungen
 • Tannie ten Hoven
 • Linda Jonker
 • Mandy Scholten
 • Kim Steunenberg
 • Renate Wiltink

 

 

 

 

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep