Luizencontrole

Om luizen zoveel mogelijk de baas te blijven, houden wij na elke lange vakantie op woensdag een luizencontrole bij alle leerlingen. Dan komen hulpouders op school om de hoofden van iedereen te controleren. Het is dan handig dat kinderen geen gel in hun haren hebben en dat de haren niet vol speldjes en vlechtjes zitten. Mochten de hulpouders luizen bij uw kind vinden, dan wordt u door een leerkracht op de hoogte gesteld.

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep