Missie & visie

“Kinderen te laten blaken van zelfvertrouwen met respect voor anderen en de omgeving”

Wij streven naar een actieve en moderne basisschool met kwalitatief goed onderwijs. De school biedt een doorgaande leerlijn en streeft naar een voor elk kind maximaal haalbaar niveau op cognitief, motorisch, creatief en sociaal- emotioneel gebied. De school sluit aan bij de ontwikkelbehoefte van elk kind en bereidt kinderen voor op vaardigheden die nodig zijn voor het werken en leven in de 21e eeuw. Op de Gerardus Majella zetten we de ontwikkeling van het kind centraal. Kinderen op de Gerardus Majella worden niet met elkaar vergeleken maar mogen van elkaar verschillen. Kinderen zijn medeverantwoordelijk voor hun leerproces en krijgen het vertrouwen om zelf keuzes te maken. Ze ontwikkelen eigen normen en waarden en weten wie ze kunnen en willen zijn. Ze gaan respectvol om met anderen en tonen belangstelling voor de ander en hebben oog voor hun omgeving.

De Gerardus Majella is een basisschool waar:

 • Wij vertrouwen hebben in de ontwikkeling van de kinderen. Een kind is van binnenuit gemotiveerd om te leren en is toegerust voor zijn eigen ontwikkeling;
 • Wij gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de inhoud, totstandkoming en het resultaat voor ons onderwijs;
 • Ons onderwijs gericht is op het verwerven van:
  • Kennis, waarbij we streven naar zo optimaal mogelijke leeropbrengsten
  • Inzicht door betekenisvol te leren vanuit projecten.
  • Persoonlijke vaardigheden
 • Kinderen eigen leervragen stellen, ontdekkingsruimte krijgen en de leerkracht ze als coach en expert begeleidt
 • Wij het onderwijs afstemmen op de eigen ontwikkeling en individuele talenten van een kind en op de verschillen tussen de kinderen
 • Fouten gemaakt mogen worden met als uitgangspunt: van fouten kun je leren
 • Wij als geen ander begrijpen dat ons onderwijs een onderdeel is van de totale leeromgeving van kinderen, en van daaruit de verbinding leggen met ouders en/ of opvoeders en verenigingen (it takes a village to raise a child).
 • Kinderen leren met elkaar samen te leven, ondanks afkomst of levensovertuiging.

 Ons team geeft onderwijs op basis van de volgende uitgangspunten:

Wij besteden veel aandacht aan rekenen, spelling, taal en lezen, omdat deze vaardigheden de basis  vormen voor al het leren.

De leerkracht is onderwijzer en coach. Hij ondersteunt de leerlingen bij het stellen van leervragen en bij het reflecteren op hun eigen ontwikkeling.

Kinderen krijgen de ruimte om op onderzoek uit te gaan, ervaringen op te doen en te experimenteren.

Speerpunten Gerardus Majella schooljaar 2022/2023
 1. Er wordt leerdoelgericht gewerkt binnen de vakgebieden taal en rekenen;
 2. Er wordt 2 keer per periode een kindgesprek gevoerd waarin de leerling eigen doelen kan stellen en hier gerichte feedback op krijgt van de leerkracht;
 3. De school gaat werken met Mijnleerlijn. De ontwikkeling van iedere leerling zal binnen dit systeem zichtbaar zijn;
 4. De school wil een prettige en aantrekkelijke uitstraling hebben naar de verschillende partners;
 5. We beschikken over een beleidsplan Wetenschap en Techniek;
 6. We zijn opleidingsschool (binnen RIF). Studenten worden op een professionele wijze begeleid;
 7. Expertise van leerkrachten wordt ingezet (taal- reken- ict- meerbegaafdheid enz).

 

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep