Meerbegaafdheid

De Gerardus Majella heeft leerlingen die zowel uitblinken in alle theoretische vakken als in sociale vaardigheden en creativiteit. Voor deze leerlingen heeft de Gerardus Majella een  speciaal programma samengesteld.

In alle groepen zijn materialen voor plusleerlingen aanwezig. Plusleerlingen blijven in hun eigen jaargroepen met leeftijdsgenoten. Dit is voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen het beste. Ook is het van groot belang dat leerlingen, ondanks hun snelheid en begrip, de belangrijke strategieën op reken- en taalgebied aangeboden krijgen (alleen dan in het kort).

Plusleerlingen die in één vakgebied uitblinken, krijgen zowel in dat vakgebied extra stof als in de gebieden waar ze wellicht minder goed scoren. Pluswerk wordt op de blokuurlijst van elke individuele leerling vermeld en is verplicht werk. Leerlingen die meer kunnen, moeten ook meer laten zien. Doortoetsen om het niveau beter te bepalen, gebeurt in principe niet. Bij twijfel kan dit in overleg met de intern begeleider. Alle leerlingen worden door de leerkracht betrokken bij het werk dat ze kunnen doen en de doelen die daarbij horen. De plusleerlingen kunnen zelf bepalen welke doelen zij willen nastreven en welke vaardigheden ze extra willen ontwikkelen.

In dit document leest u meer over de materialen die per methode en per groep voor plusleerlingen gebruikt worden.

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep