MR & GMR

In de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel vertegenwoordigd. Leden van de raad worden voor drie jaar benoemd. De medezeggenschapsraad geeft advies, en praat en beslist mee over zaken die de school aangaan. Zaken die in de MR besproken worden, zijn bijvoorbeeld formatie, begroting, vakantierooster en beleidsvoornemens. De vergaderingen zijn openbaar, u bent daar van harte welkom!

De medezeggenschapsraad van de Gerardus Majella bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee personeelsleden en twee ouderleden.
De medezeggenschapsraad is ook vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). Hierin zijn alle scholen binnen de stichting vertegenwoordigd.

Instemmings- en adviesrecht

De belangrijkste instrumenten van de MR zijn het instemmings- en adviesrecht. Adviesrecht wil zeggen dat het schoolbestuur serieus moet reageren op elk advies dat de MR geeft. Het betekent niet dat elk advies van de MR overgenomen moet worden. Dat ligt anders voor beslissingen waarvoor de MR instemmingsrecht heeft. Het schoolbestuur kan pas besluiten doorvoeren wanneer de MR instemt met het besluit.

De MR heeft o.a. instemmingsrecht bij de volgende zaken:

 • verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school;
 • het schoolplan dan wel het leerplan of het zorgplan;
 • beleid ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De MR heeft o.a. adviesrecht bij de volgende zaken:

 • beleid ten aanzien van aanstelling en ontslag;
 • taakverdeling binnen de schoolleiding;
 • nieuwbouw, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school.

Wat is het verschil met de activiteitencommissie (AC)?

Het eerste verschil is dat de MR een wettelijke bevoegdheid heeft en de activiteitencommissie niet. De MR houdt zich bezig met onderwijskundige en organisatorische zaken op school. De AC houdt zich bezig met de praktische zaken op school, zoals het organiseren en/of ondersteunen van het team bij festiviteiten of buitenschoolse activiteiten.

Is de MR iets voor u?

Meld u dan aan bij een van de MR-leden. Heeft u nog vragen? Stel ze gerust aan één van de MR-leden.

Samenstelling

De medezeggenschapsraad van de Gerardus Majella bestaat uit ouders en personeelsleden, in een gelijke verhouding. De omvang is afhankelijk van het aantal leerlingen. Op onze school bestaat de MR momenteel uit twee personeelsleden en twee ouderleden.

Personeelsleden

 • Marian Jansen op de Haar (m.jansen@veluwseonderwijsgroep.nl)
 • Rianne Nieuwenhuis (r.nieuwenhuis@veluwseonderwijsgroep.nl)

Ouderleden

 • Maarten Boeve (Senna in groep 4 & Kai in groep 1)
 • Josine Tijsma-Gerritsen  (Toby groep 2)
 • Jacobine Nienhaus (Sacha groep 2)

MR schooljaar 2023-2024

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep