Kanjertraining

Ontwikkelen doen we niet alleen op het gebied van reken- en taalvaardigheden. Daarom besteden we veel tijd en aandacht aan omgangsvormen en sociale vaardigheden. Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen.

Alle kinderen krijgen daarom Kanjertraining die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede.

De volgende vijf basisregels staan bij de Kanjertraining centraal:

  • We vertrouwen elkaar
  • We helpen elkaar
  • We lachen elkaar niet uit
  • Niemand speelt de baas
  • Niemand is zielig

Om de kinderen in hun ontwikkeling te volgen, maken we gebruik van het leerlingvolgsysteem van Kanjer. Naast een vragenlijst voor de leerkracht is er in de bovenbouw ook een vragenlijst die door de kinderen zelf ingevuld wordt. Zo krijgt de leerkracht een goed beeld van iedere leerling en van de groep als geheel. Hiermee kunnen eventueel gerichte interventies ingezet worden.

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep