Verlof aanvragen

Kortdurend verlof (maximaal 1 dag) kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij  de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Langdurig verlof moet u minimaal 6 weken van tevoren aanvragen. Toestemming voor langdurig verlof krijgt u niet zomaar. Hiervoor moet een goede reden zijn. Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de  directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen.

Kijk voor meer informatie over de leerplicht op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep