locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"Mijn school is echt heel leuk en je leert er veel."

- Lars

"De talentenmiddag is super leuk!"

- Vayen

"Ik vind het erg gezellig op school."

- Axel

"Een foutje maken hoort erbij, daar kun je van leren."

- Jahley

"Als ik iets te makkelijk vind, dan is het fijn om in mijn plusboek te werken."

- Jill

"Vanaf groep 5 kun je lekker voetballen op het grote veld."

- Dani

"De juffen en meesters helpen heel goed!"

- Puck

"Ik vind lezen het leukst!"

- Niek
Ga naar de informatie pagina
of bel (0578) 57 17 86

Zo kan het zijn

Tim zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Tim en zijn ouders. Verlegen kijkt Tim naar de juf. De juf geeft Tim een hand en koppelt hem aan Demi. Demi zit al langer in groep 1 en wijst Tim de weg. Tim mag in de kring naast Demi zitten. Daarna leren de kinderen een Engels liedje: 'The wheels on the bus go round and round, round and round.' Tim kijkt naar Demi. Demi zingt uit volle borst mee. Zachtjes zingt Tim mee. De juf knikt naar Tim: “Toe maar Tim, zing je mee?” Steeds harder zingt Tim het liedje mee, dat is leuk! Als Tim het liedje goed kent, leren alle kinderen een dansje bij het liedje! Aan het einde van de ochtend komt mama Tim weer ophalen. Wat is de tijd voorbijgevlogen!

Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij. Het Engels komt steeds vaker voor in het dagelijks leven en wordt ook vaak als voertaal gebruikt in het bedrijfsleven en bij vervolgopleidingen. Om kinderen hier goed op voor te bereiden, krijgen ze op de Gerardus Majella Engelse les vanaf groep 1. Spelenderwijs maken de jongste kinderen kennis met de Engelse taal. In de volgende leerjaren worden hun woordenschat en grammaticale kennis steeds verder uitgebreid. Door op jonge leeftijd een tweede taal te leren, ontwikkelen kinderen hun taalgevoel beter. Dit komt met name het Nederlands ten goede en daarmee alle andere vakken.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Dat is de reden dat wij alle leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij werken regelmatig op de iPad, waardoor zij spelenderwijs de letters en cijfers leren kennen. In groep 4 t/m 8 wordt er gewerkt met tablets en chromebooks waarmee leerlingen op hun eigen niveau kunnen werken en direct feedback krijgen. Ook hebben wij aandacht voor ICT-basisvaardigheden zoals: werken met Word en PowerPoint. Daarnaast maken de kinderen vanaf groep 1 kennis met programmeren.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Alle kinderen krijgen daarom ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede.

Peuteractiviteiten

Ieder kind van 2 tot 4 jaar kan terecht in onze peuteropvang en peuterspeelzaal: peuterKOM, in samenwerking met KOM kinderopvang. We gebruiken dezelfde lesmethode, waardoor er een doorlopende lijn van peuteropvang naar school is. De peuters sluiten regelmatig aan in de kleuterklas en eens per week spelen de peuters en kleuters samen buiten. Ze worden dan begeleid door een leerkracht van onze school en een pedagogisch medewerker van de opvang. Op deze manier werken we aan een optimale overgang van peuteropvang naar school.

Gezonde school

De Gerardus Majella is een duurzame school. Een gezonde leefstijl vinden wij heel belangrijk. Daarom krijgen kinderen bij ons les over gezond eten en koken, en bewegen we veel. Zo doen we mee aan verschillende sporttoernooien, de Koningsspelen en lopen we ieder jaar de avondvierdaagse. Elke maandag en woensdag is het fruitdag. Voor de andere dagen geldt dat wij het prettig vinden als uw kind iets gezonds meekrijgt voor in de kleine pauze. 

Even voorstellen…

"Mijn missie als directeur is om ervoor te zorgen dat iedereen met plezier naar school gaat en zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau." Ingeborg Harleman, locatiedirecteur
"Ervoor zorgen dat kinderen met plezier leren vinden wij erg belangrijk." Sven van der Worp, intern begeleider en leerkracht groep 8
"De Gerardus Majella is een fijne, rustige school, waar je makkelijk naar binnen loopt. Samen zorgen we ervoor dat de kinderen het beste uit zichzelf halen." Anne Bonekamp, ouder

Dit vinden wij belangrijk

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo ingericht dat alle kinderen:

  • op hun eigen niveau les krijgen
  • Engelse les krijgen, van groep 1 tot en met 8
  • alle ruimte ervaren om zichzelf te mogen zijn
  • extra ondersteuning krijgen als dat nodig is
  • respect hebben voor verschillen tussen mensen
  • een gezonde leefstijl meekrijgen
  • les krijgen van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling
Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Een aantal weken voordat uw kind start in groep 1, mag uw kind 4 keer komen wennen. Op de wendag staat een eigen stoeltje klaar en verwelkomen de andere kleuters uw kind in de kring. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas en het gebouw: waar hangen de jassen? Hoe ziet de start van de dag eruit? Oudere kleuters helpen daarbij. Daarna kan uw kind buiten spelen, een werkje maken of een spelletje doen.

 

doorvragen per mail

Groep 1 t/m 8

Dag Ochtend Middag
Maandag 8.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Dinsdag 8.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Woensdag 8.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Donderdag 8.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur
Vrijdag 8.30-12.00 uur 12.30-14.00 uur

 

 

doorvragen per mail

 

Start nieuwe schooljaar 21 augustus 2023
Herfstvakantie 14 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag 29 maart 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 8 mei 2024
Hemelvaart (+extra vrije dag) 9 en 10 mei 2024
Pinkstermaandag 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 13 augustus 2024

 

Wilt u buiten de vakanties verlof aanvragen voor uw kind, dan gelden er bijzondere regels. U leest er hier meer over.

doorvragen per mail

Op de Gerardus Majella werken we met het vijf-gelijke-dagen-model. Alle kinderen gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Dit betekent dat alle kinderen in principe overblijven op school. Voor de kinderen is er zo een ononderbroken sfeer op school die de rust bevordert. De kinderen blijven in de leermodus en kunnen ’s middags de draad gemakkelijk oppakken. De concentratie is beter en de leertijd effectiever!

doorvragen per mail
agenda

10-minutengesprekken

22 november - 26 november

Meer agendapunten

Kom kennismaken

We hopen dat u een goede indruk heeft gekregen van onze school. Wilt u meer weten of langskomen om kennis te maken? Laat uw gegevens hier achter en we nemen contact met u op.

Onze school kent een aannamebeleid wanneer klassen in de onderbouw groter dreigen te worden dan 27 leerlingen.

Dit lopende schooljaar 2023/2024 hebben onze beide kleuterklassen de maximale grootte bereikt, wij nemen voor dit schooljaar dan ook geen kinderen meer aan!
Ook voor schooljaar 2024/2025 hebben we de maximale groepsgrootte bereikt. 


Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep