Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij  de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd).  Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de  directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen of hier downloaden.

Kijk voor meer informatie over de leerplicht op http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep