Vakanties en vrije dagen

Herfstvakantie 22 oktober t/m 26 oktober 2018
Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 25 februari t/m 1 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Tweede Paasdag 22 april 2019
Meivakantie* 29 april t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 7 juni t/m 12 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 30 augustus 2019

 

*De meivakantie is op advies van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van het primair onderwijs door het bestuur vastgesteld en wijkt af van de vakantieperiode zoals voor het voortgezet onderwijs is vastgesteld.

Boxhofstede 17
8171 KC Vaassen

telefoon:
(0578) 57 17 86

e-mail:
info@gmajella.nl

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep